ประโยชน์ของหลังคาดัดโค้งนอกจากเพิ่มความสวยงามและมีสไตล์ให้แก่ อาคารแล้วยังมีประโยชน์ที่เห็นเด่นชัด คือ
•ช่วยประหยัดต้นทุนในการก่อสร้าง เช่น ใช้โครงสร้างรองรับน้อยลงสำหรับ Fascia , Parapet และหลังคาของอาคาร
•การติดตั้งบริเวณ Fascia ทำได้ง่ายขึ้นและใช้เวลาน้อยลง
•ลดจำหนวนแผ่นปิดครอบ บริเวณโค้งของหลังคาที่มุงด้วยแผ่น
Crimp Curved จะใช้วัสดุน้อยกว่าการมุงด้วยผลิตภัณฑ์อื่น